De toekomstige bewoners betalen zelf de inrichting van hun eigen appartement en zijn hier volledig vrij in. Maar, toch hebben wij ook uw hulp hard nodig ! De inrichting van de gezamenlijke ruimtes, zoals de gemeenschappelijke woonkamer en keuken, de gangen, de wasruimte en de tuin, en de daarbij behorende kosten, zijn voor rekening van Stichting HOF Delfgauw.

Wilt u ons helpen? Dat kan op verschillende manieren en daar zijn wij dan natuurlijk erg blij mee!
U kunt een financiële bijdrage leveren door geld over te maken op rekeningnummer NL04 RABO 0344 2963 42 ten name van Stichting HOF Delfgauw maar ook “in natura” kunt u ons steunen. Wij zorgen voor de publiciteit en de naamsvermelding als u hiermee instemt.

Heeft bovenstaande uw interesse gewekt, stuur dan een mail naar sponsering@hofdelfgauw.nl  en wij nemen direct contact met u op.

Bellen kan ook op nummer: 06 50220593

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten – of vennootschap belasting.
  • Om in aanmerking te komen van periodieke giften, moeten de donateur en ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

RSIN
Het RSIN nummer van de Stichting HOF Delfgauw is 860102634.

ANBI Status

ANBI Status is verleend per 1 januari 2020.

Beloning van de bestuurders
De bestuurders van de Stichting HOF Delfgauw ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten voor de Stichting. Zij doen hun werkzaamheden pro deo. De Stichting mag conform de statuten ook geen uitkeringen doen aan een oprichter of een bestuurder.

Het Project- of beleidsplan
Het project- of beleidsplan is te vinden onder het kopje ‘Projectplan’ in het hoofdmenu.

Jaarrekening