Bewonersprofiel:

  • De leeftijd van de bewoner is tussen de 20 en 30 jaar (in 2022);
  • De bewoner heeft een verstandelijke beperking zonder ernstige lichamelijke beperking of medische conditie;
  • De bewoner heeft een vergelijkbare zorgbehoefte en een WLZ-indicatie (VG4 t/m VG6) voor 24-uurszorg;
  • De bewoner ontvangt Wajong waarmee onder anderen de huur wordt betaald en PGB waarmee de zorg wordt betaald;
  • Er wordt gestreefd naar een zekere mate van evenwicht tussen mannen en vrouwen;
  • Bewoner gaat 4 of 5 dagen naar een dagbesteding in de nabije omgeving;
  • De bewoner heeft aansturing en begeleiding nodig maar kan zich aan afspraken (leren) houden met andere bewoners en de begeleiding;
  • De bewoner beschikt over voldoende sociale vaardigheden om in een groep te kunnen functioneren en heeft geen ernstige prikkelgevoeligheid;
  • Bewoner wil actief zijn in de woongroep (bijv. boodschappen doen, koken, samen eten, corvee).

Hiernaast zijn de ouders/ verzorgers betrokken en hebben directe invloed en sturing op de zorg.

Wij hebben op het moment geen plekje over voor een toekomstige bewoner. Alle 10 appartementen zijn bezet. U kunt wel op de wachtlijst gezet worden. Bij interesse of vragen kunt u reageren via de mail: info@hofdelfgauw.nl, waarna wij contact met u opnemen.